Navodila in predpisi

Navodila in predpisi

Urejenost organizacije, zavoda, društva... izhaja iz dokumentacije. Vabilo in zapisnik sestankov sveta KS, društev, timov, projektov je dokument visoke pomembnosti. Na seji sveta KS Vojsko dne 29.10.2014 je bila taka oblika sprejeta kot enoten dokument za vsa organizirana društva in sorodne oblike delovanja v KS Vojsko.