Zapisniki sestankov sveta

Zapisniki sestankov sveta

Tretja seja sveta KS Vojsko je bila 18.07.2019. Obravnavali smo idejni projekt prenove starega GD in razno. Zapisnik je v prilogi.

 

Predsednica sveta KS Vojsko,

Milojka Ječnik

Druga seja sveta KS Vojsko v novi sestavi je bila 1.07.2019. Obravnavali smo plan dela. Zapisnik je v prilogi.

 

Predsednica sveta KS Vojsko,

Milojka Ječnik

Prva redna seja sveta KS Vojsko v novi sestavi je bila 3.01.2019. Zapisnik v prilogi.

Predsednica sveta KS Vojsko

Milojka Ječnik