Zapisniki sestankov sveta

Zapisnik 3. seje sveta KS

Tretja seja sveta KS Vojsko je bila 18.07.2019. Obravnavali smo idejni projekt prenove starega GD in razno. Zapisnik je v prilogi.

 

Predsednica sveta KS Vojsko,

Milojka Ječnik