Zapisniki sestankov sveta

Druga konstitutivna seja sveta KS Vojsko

 na drugi kostitutivni seji novoizvoljenih članov sveta KS Vojsko, so člani za predsednico sveta izvolili ga. Milojko Ječnik.