Program Društva

Kulturno prosvetno društvo Planika Vojsko je dejavno pri pripravi in organizaciji različnih kulturnih dogodkov na Vojskem. Vsako leto organizira več samostojnih prireditev:

  • vsakoletna gledališka predstava ob praznovanju vojskarskega farnega praznika na Jakobovo nedeljo – konec meseca julija.  Z vsako od predstav se gledališčniki predstavijo še v drugih krajih občine in tudi širše po Sloveniji.
  • posebej odmevni je pevsko srečanje z naslovom »Pri nas je pesem doma« - prireditev je zasnovana kot srečanje pevskih družin oziroma skupin, ki prepevajo slovenske ljudske pesmi. Dogajanje je postavljeno na drugo nedeljo v septembru.
  • člani društva redno sodelujejo pri pripravi praznovanja krajevnega praznika KS Vojsko in pri drugih prireditvah v kraju, ki jih organizirajo različna druga društva in organizacije. Sodelujejo pa tudi na prireditvah na nivoju občine, kot je Festival idrijske čipke.
  • del članov je vključenih tudi v literarni  krožek, katerega namen je spoznavanje del slovenskih pesnikov in pisateljev. Srečevanja ob branju in recitacijah se dogajajo mesečno skozi vse leto na različnih lokacijah po vojskarski planoti.
  •  v letu 2015 je Kulturno društvo Planika pričelo izdajati Kulturniški listič.