obvestila in vabila

Deveta redna seja sveta KS Vojsko bo v sredo 7.10.2015. Obravnavali bomo predvsem realizacijo planov v letu 2015 in pa rebalans proračuna Občine Idrija za leto 2016.

B. Lapajne

V pripravi je osnutek novega OPN-ja ( Občinski prostorski načrt ) za Občino Idrija kar pomeni, da tudi za vojskarsko planoto. Na sestanku sveta KS Vojsko se bomo dne 27.08.2015 pogovarjali predvsem o tem. Skladno z predvidenim razvojem kraja je potrebno narediti na področju OPN-ja kar nekaj sprememb in dopolnitev.

Prvi krog internetnega glasovanja za NAJ lepši-NAJ prijaznejši izletniški kraj do 2000 prebivalcev se je 10.07.2015 končal. Vojsko je v tej kategoriji po končanem glasovanju zasedlo prvo mesto. V naslednjih tednih sledi ocenjevanje komisije v samem kraju in potem glasovanje v drugem krogu, kjer se nam v tekmovanju pridružijo še regijski kandidati. Upamo na uspeh, tudi v nadaljevanju.

Spoštovane krajanke in krajani Vojskega, promocija na tak način nam pri predstavitvi in prepoznavanju kraja širši skupnosti  pri razvoju turizma na planoti lahko veliko doprinese. Za uspeh v prvem krogu se vam za vašo udeležbo pri glasovanju zahvaljujem, za končni uspeh pa v nadaljevanju pričakujem še naprej vaše sodelovanje

Branko Lapajne