Bo v sredo 29.06.2016 ob 19.00 uri v prostorih KS Vojsko. Tema sestanka :

Pokopališka in pogrebna dejavnost glede na odprtje Mrliške vežice

Predsednik sveta KS Vojsko

Branko lapajne