V pripravi je osnutek novega OPN-ja ( Občinski prostorski načrt ) za Občino Idrija kar pomeni, da tudi za vojskarsko planoto. Na sestanku sveta KS Vojsko se bomo dne 27.08.2015 pogovarjali predvsem o tem. Skladno z predvidenim razvojem kraja je potrebno narediti na področju OPN-ja kar nekaj sprememb in dopolnitev.