Zbori krajanov

V ponedeljek 11.12.2017 je bilo v prostorih KS Vojsko srečanje krajanov predvsem z namenom, da se skupno pogovorimo o rezultatih dela v obdobju 2014-2017, predstavimo plane za leto 2018 in tudi smernice razvoja kraja v letih 2019-2022.

Plan za leto 2018

 

- dokončanje GD Vojsko z okolic

- ureditev dostopa do zgornjega dela GD

- izdelava ID projekta reditve lokacije bivšega gasilskega doma

- izdelava nadstreška pri MV Vojsko

- ponovno dogovoriti odkup parcele 2/1 za ureditev parka

- dela na JP ( asfaltna prevleka LOG-Ogalce v dolžini 101 m )

- urejanje makadamskih cest po planu

- LC   Idrija-Vojsko ( od Nikave navzgor )

 

Smernice razvoja kraja 2019-2022

 

- Prireditveni prostor + igrišče ( poleg GD )-

- Prostor stari gasilni dom – parkirišče + EKO otok

- Avtobusno postajališče –prenova

- Pločnik center vasi – GD Vojsko

- Širitev pokopališča –žarni grobovi

- Prenova vodovoda v območju centra vasi

- Širitev JP Vojsko – TSC

- Preplastitev asfaltnih prevlek – območje centra vasi in okolice

- Nove asfaltne prevleke JP po letnem planu 

-  Otroško igrišče

- Priprava  dokumentacije za prodajo parcel v lasti Občine Idrija – induvidualni nakupi, turistično naselje

- CRS, Trgovina

- Optika – telekomunikacije

- LC : Idrija –Vojsko

- Tiskarna Slovenije – vpis v UNESCO, dohodne poti