Krajevna skupnost

SREČANJE KRAJANOV VOJSKEGA

V četrtek 26.novembra je bilo na Vojskem srečanje krajanov Vojskega z namenom, da se predstavi delo sveta KS Vojsko v letu 2015 in plane razvoja kraja v letih 2016 in 2017. Predsednik sveta KS Vojsko g. Branko Lapajne  je poudaril , da je bilo v letu 2015  največ dela opravljenega na potrjevanju in sprejemanju dolgoročnih razvojnih projektov. Tako je bil sprejet plan razvoja kraja od leta 2015 do leta 2018, dolgoročni plan razvoja turizma na vojskarski planoti in pa pomembne projektne naloge, ki se nanašajo predvsem na urejanje centra vasi Vojsko in razvoju turistične ponudbe v kraju. Projekti kot so :   MV- mrliška vežica, ureditev centra vasi Vojsko, CRS-center rekreacije in sprostitve, kotlovnica-izkoriščanje biomase in še mnogo drugih projektov in nalog  v okviru priprave prostorskih aktov in dokumentacije za samo izvedbo.

Vse vizije in cilji so načrtovani k izboljšanju turistične ponudbe v kraju saj ugotavljamo, da je turizem ena od važnejših gospodarskih panog , ki ima na vojskarski planoti izjemno možnost  razvoja. V tem sklopu pa želimo pospešiti tudi razvoj kmečkega turizma, kmetijstva z možnostjo proizvodnje lastnih značilnih proizvodov kraja in pa povečati gostinsko in nastanitveno ponudbo. V ta namen je bilo v septembru letošnjega leta tudi ustanavljeno TD Vojsko.

Ugotavljamo pa , da je potrebno v ta namen urediti tudi infrastrukturo , predvsem glavno lokalno cesto Idrija - Vojsko, ki je na nekaterih mesti že precej dotrajana in poškodovana, ki pa je za sam razvoj  turizma izrednega pomena.

Srečanja  sta se  udeležila  tudi župan občine Idrija g. Bojan Sever in podžupan g. Bojan Režun. Župan g. Sever je poudaril, da so razvojne naloge v krajevni skupnosti  dobro zastavljene, pričakuje pa sodelovanje krajanov za dosego teh ciljev.  Podžupan g. Bojan Režun  pa je predstavil predvsem delovanje Geoparka in možnosti  sodelovanja  na vojskarski planoti v okviru le tega.

Krajani so bili s samo predstavitvijo dela, planov  in ciljev razvoja kraja zadovoljni in ga v vseh predstavljenih ciljih  tudi podpirajo. 

 

Predsednik sveta KS Vojsko

Branko Lapajne