Na današnjem Zboru krajanov Vojskega smo člani sveta KS Vojsko predstavili predvsem vizijo razvoja kraja v obdobju 2014 - 2018

 

Zbora so se udeležili tudi vabljeni gostje :

 • Podžupan Občine Idrija g. Bojan Ržun
 • Predsednik TSK Idrija g. Boštjan Brelih ( predstavitev dela kluba, možnosti razvoja in sodelovanja v kraju )
 • vodja centra CŠOD ga Meta Vončina Gnezda ( predstavitev dela CŠOD in sodelovanja s krajani )

Poglavitne točke predstavitve so bile :

 • Razvoj turizma
 • Razvoj kmetijske panoge
 • Razvoj gozdarske panoge
 • Razvoj infrastrukture

Turizem kot panoga

Edina panoga , ki v svetovnem merilu narašča. Na tem področju ima Vojskarska planota neizmerne možnosti zaradi :

 • Še dokaj neokrnjene narave
 • Izredne lege in povezav z svetom ( na sever, jug, vzhod in zahod )
 • Zgodovinskih obeležij ( Tiskarna Slovenija, Partizansko pokopališče...)
 • Naravnih znamenitosti ( Bukov vrh, Smrekova Draga, Ledena jama, Snežena jama, mokrišča..)
 • Razgledne točke ( Hudournik, Školj, Planinca, Rovtarjev Vrh, stolp Rvenovše…)

Kmetijstvo kot panoga

 • Spodbuda kmetij, ki se ukvarjajo z proizvodnjo mleka k proizvodnji mlečnih izdelkov – sir, skuta, kislo mleko, maslo…( manjše mlekarne proizvajalca ali skupna mlekarna )
 • Proizvodnja mesnih izdelkov( prašičje reja ) , domači proizvodi
 • Spodbuda kmetij k proizvodnji domačega kislega zelja, repe…

Gozdarstvo kot panoga

 Razvoj na tem področju :

 • Lokalne proizvodnje predelave lesa, ki so že na planoti združiti  v obliko “ združenja lokalnih proizvajalcev “ za lažje kandidiranje na razpise sredstev EU

Kaj pridobimo :

 • Lastniki gozdov imajo odkup lesa na planoti
 • Razbremenimo lokalno cesto Vojsko-Idrija

Infrastruktura

 • Večnamenski objekt
 • Stara šola
 • Ureditev centra( jedra ) vasi Vojsko
 • Komunalna ureditev centra vasi Vojsko
 • Javni vodovod
 • Mobilne in internetne posodobitve
 • Spominski center Vojščica
 • Javne in lokalne ceste
 • Povezovanje v kraju in pridobivanje sredstev
 • Evropski skladi ( ESRR, ESS, KS,EKSRP )
 • Izdelava skupnega projekta razvoja kraja za kandidiranje na evropska sredstva ( v vrednost cca 1,5.milj. € - 2milj.€)
  ( vključimo : TSK-Idrija,  Kud Vojsko, PGD Vojsko, DKŽinD, KS Vojsko, CŠOD… )

Krajani ugotavljajo, da so poglavitni problemi glede razvoja panog na vojskarski planoti v infrastrukturi  in  da je velik problem tudi v medsebojnem povezovanju , informiranju in skupnih nastopih na EU sredstva.