TD Vojsko - Predstavitev

Turistično društvo Vojsko je bilo ustanovljeno 8. septembra 2015. Njegova osnovna naloga je spodbujanje razvoja turizma, krepitev turistične kulture in uresničevanje skupnih ciljev turistične ponudbe na Vojskarski planoti. Z združitvijo ponudb gostinskih in nastanitvenih kapacitet, ponudb ogledov znamenitosti ter možnosti športnih in drugih aktivnosti ima Vojsko vsestranske možnosti za nadaljnji razvoj turizma v kraju.

Cilji društva TD Vojsko so:

 • razvijati dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma na Vojskem;
 • vzpostaviti stike z drugimi turističnimi društvi in zvezami doma in v tujini ter z lokalno turistično organizacijo na območju Občine Idrija;
 • razvijati ter oblikovati turistično ponudbo in turistične znamenitosti na Vojskarski planoti;
 • varovati okolje, naravno in kulturno dediščino ter ljudske običaje;

Dejavnosti društva za dosego zadanih ciljev:

 • vodenje in koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v kraju Vojsko
 • sodelovanje z drugimi turističnimi društvi in zvezami, tako doma kot v tujini, ter lokalno turistično organizacijo na območju občine Idrija
 • sodelovanje na natečajih oz. razpisih za pridobivanje sredstev na področju turizma, podeželja, kmetijstva, drobne obrti, čezmejnega sodelovanja, pri naravovarstvenih, kulturnih, turističnih, športnih in ostalih programih;
 • organiziranje oziroma sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva Vojskega, zlasti mladine
 • organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, zabavnih in drugih prireditev, delavnic in projektov
 • spodbujanje razvoja apartmajskega turizma usmerjanje,
 • organiziranje in vodenje akcij ter tekmovanj med člani za urejanje krajine, krajev ter objektov
 • dajanje pobud za razvijanje,
 • oblikovanje turistične ponudbe in turističnih znamenitosti na Vojskarski planoti in njihovo uresničevanje
 • spodbujanje k izdaji vzgojne, strokovne in ostale literature  turistično promocijskega značaja
 • sodelovanje pri varstvu okolja, naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev
 • organiziranje in spodbujanje razvoja turistične vodniške službe
 • izobraževanje članov društva  

Člani TD Vojsko:

 • Irma Grošelj
 • Mojca Magajna
 • Branko Lapajne
 • Valerija Verhovnik
 • Rok Likar
 • Anton Bežek
 • Damjana Skok
 • Urška Poljanec
 • Tadeja Vončina