Prva redna seja sveta KS Vojsko je bil 1.7.2019. Zapisnik v prilogi.

 

Predsednica sveta KS Vojsko,

Milojka Ječnik

Prva redna seja sveta KS Vojsko v novi sestavi je bila 11.6.2019. Zapisnik v prilogi.

Predsednica sveta KS Vojsko.

 

Milojka Ječnik

 

Že kar nekaj časa smo se na Vojskarski planoti pogovarjali o ustanovitvi turističnega društva, ki bi imelo svojo osnovno nalogo spodbujanje razvoja turizma, krepitev turistične kulture in uresničevanje skupnih ciljev turistične ponudbe na Vojskarski planoti in širše, saj ugotavljamo, da je  turizem ena izmet  panog , ki ima velike vsestranske možnosti razvoja v kraju. Z združitvijo ponudb gostinskih in nastanitvenih kapacitet, ponudb ogledov znamenitosti, možnosti športnih aktivnosti kot so gorsko kolesarjenje, pohodi, višinske priprave športnikov in klubov, tek na smučeh, alpsko smučanje,  ponudbe rekreacijskega jahanja z ogledom celotne vojskarske planote in še mnogo drugih aktivnosti.

 

S to vizijo želimo pritegniti tudi širšo skupnost, krajanke in krajane, da se odločajo za dopolnilne dejavnosti v sklopu svojih kmetij : kmečki turizem, apartmajski turizem, proizvodnja domačih izdelkov za trg in obiskovalce.

 

Ustanovni zbor je potekal dne 8.09.2015 v prostorih KS Vojsko, društvo je ustanovilo osem članov ustanoviteljev z naslednjimi cilji :

 

 • razvijanje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v kraju Vojsko
 •  vzpostaviti stike z drugimi turističnimi društvi in zvezami, tako doma kot v tujini, ter lokalno turistično organizacijo na območju občine Idrija
 • razvijanje, oblikovanje turistične ponudbe in turističnih znamenitosti na Vojskarski planoti
 • varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev

 

 

 

Za dosego teh cilje pa smo določili naslednje dejavnosti :

 

 • vodenje in koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v kraju Vojsko
 • sodelovanje z drugimi turističnimi društvi in zvezami, tako doma kot v tujini, ter lokalno turistično organizacijo na območju občine Idrija

 • sodelovanje na natečajih oz. razpisih za pridobivanje sredstev na področju turizma, podeželja, kmetijstva, drobne obrti, čezmejnega sodelovanja, pri naravovarstvenih, kulturnih, turističnih, športnih in ostalih programih;

 • organiziranje oziroma sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva Vojskega, zlasti mladine

 • organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, zabavnih in drugih prireditev, delavnic in projektov

 • spodbujanje razvoja apartmajskega turizma

 • usmerjanje, organiziranje in vodenje akcij ter tekmovanj med člani za urejanje krajine, krajev ter objektov

 • dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje turistične ponudbe in turističnih znamenitosti na Vojskarski planoti in njihovo uresničevanje

 • spodbujanje k izdaji vzgojne, strokovne in ostale literature  turistično propagandnega značaja

 • sodelovanje pri varstvu okolja, naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev

 • organiziranje in spodbujanje razvoja turistične vodniške službe

 • izobraževanje članov društva

 

 

Upravni odbor TD Vojsko

 

 

      Predsednik : ga. Damjana Skok

 

      Podpredsednik : ga. Urška Poljanec

 

      Član UO : ga. Tadeja Vončina

 

                                                                

 

 

 

 

 

Na 16. redni seji sveta KS Vojsko je bila glavna točka seje predvsem plani za leto 2017 in 2018.

Cilji kakovosti

Gradimo medsebojno zaupanje, dobre odnose in razumevanje. Uresničujemo zahteve, pričakovanja in želje. Krajanke in krajane obveščamo in seznanjamo z dogodki in novostmi. Prizadevamo si za razvoj okolja v katerem delujemo, ga nadgrajujemo in povezujemo vsa prostovoljna društva, ki se z prostovoljnim delom krajank in krajanov udejstvujejo na najrazličnejših področjih javnega življenja.

Skrb za okolje je vodilno načelo delovanja, pri čemer sledimo težnji po zmanjševanju obremenjevanja okolja ter preprečujemo morebitne nestrokovne posege v naravo. Vse aktivnosti so namenjene iskanju inovativnih rešitev, ki zagotavljajo učinkovito rabo naravnih virov in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.

Skrbimo za obiskovalce. Jih vodimo, obveščamo in jim zagotavljamo prijetno bivanje. Prizadevamo si razumeti in uresničiti njihova pričakovanja in želje. V sodelovanju z njimi ustvarjamo nove oblike in inovativne rešitve, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja, večjo varnost in boljše počutje.

Znanje in kompetentnost

Cenimo znanje in kompetentnost vsakega posameznika. Združujemo krajanke in krajane z znanjem, izkušnjami, motivacijo in kompetencami, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Spodbujamo prenos znanja in izkušnje na mlajše, dvigujemo samozavest in oblike izobraževanja.

Razvoj kraja

Gledamo v prihodnost. Nenehno iščemo nove trajnostne rešitve za ugodje bivanja v okolju kjer živimo. Naši cilji razvoja so v:

 • razvoju turizma
 • razvoju kmetijstva in poljedelstva
 • razvoju infrastrukture

Gradimo na predpostavki možnosti in zmožnosti.

Odličnost

Oblikujemo rešitve, ki so preverjeno varne, učinkovite in okolju prijazne. Na ta način uresničujemo našo zavezanost trajnostnemu razvoju in dosegamo zadovoljstvo krajank in krajanov.

Predsednik sveta KS Vojsko
Branko Lapajne

 Vojsko, 1.12.2014

Naključna fotografija:

fotogalerija 51.jpg