Člani PGD Vojsko smo na tretjih rednih vajah obnavljali in utrjevali znanje v obsežni vaji, ki je vključevala reševanje ukleščenega ponesrečenca iz gorečega objekta, gašenje in varovanje sosednje hiše. Z rezalko in blazinami za dvigovanje bremen smo uspešno izpeljali reševanje poškodovane osebe, svojevrsten izziv pa je bila napeljava vode iz Gačnika do gorečega objekta. Vajo so kot opazovalci spremljali tudi člani gasilske mladine.